"Asia International, Inc. đại diện cho Cty Nhựa Hùng Anh chuyên sản xuất Nắp bệt Nhà cầu, Van xả nước… Bán tại Thị Trường Mỹ"